Hjem / Produkter / Sikringsutstyr

Sikringsutstyr

Sikringsutstyr – dekkestøtter, skråstøtter, byggegjerder, publikummsgjerder, fallsikring, combisafe, port og adgangskontroll og trafikksikring.

Produkter Sikringsutstyr

Trebensfot Universal

Materiale Galvanisert stål
Høyde 805 mm
Vekt
Les mer

Publikumsgjerde – 1 m høyde

Type Garda sperregjerde Smart
Materiale Pregalvanisert stål
Lengde 2.26 m
Høyde 1.1 m
Vekt 10.7 kg

 

Les mer

Skyvegrind

Type Garda Skyvegrind
Høyde 2 m
Passeringsbredde Opptil 5 m
Totalbehov for fri åpning 12.3 m
Strømtilkobling 1 fas – 230V
Vekt grind / endestolpe 750 kg / 112 kg
Les mer

Gangport

Type Garda Gangport Smart
Materiale Pregalvanisert stål
Høyde 2 m
Lengde 1.15 m
Vekt 12.5 kg
Les mer

Infobric adgangskontroll

Type Infobric Regboks 240
Bruksområde Personregistrering
Strømtilkobling 1-fas kontakt
Les mer

Om Sikringsutstyr

Skikkelig sikring av bygge- og anleggsplasser er helt grunnleggende for å gjennomføre prosjektet på en trygg og effektiv måte.

Vi har alt du trenger for å sikre ditt prosjekt.

Dekkestøtter

Dekkestøtter brukes i bygg- og anleggsbransjen for å støtte opp horisontale konstruksjoner som etasjeskiller, gulv, tak og forskalingssystemer. Dette gir nødvendig stabilitet og sikkerhet inntil alt er festet.

Skråstøtter

Skråstøtter brukes for å sikre vertikale strukturer, som vegger og søyler, under oppføring. De sørger for at konstruksjonene holdes i korrekt posisjon inntil de er ferdig installert og bærende. De brukes ofte til rask oppretting og justering av prefabrikkerte betongelementer og vegg- og søyleforskaling.

Byggegjerder

Byggegjerder er den vanligste formen for avgrensning og sikring av en byggeplass. Dette forhindrer uautorisert adgang, reduserer risikoen for ulykker og bidrar til å opprettholde orden på byggeplassen.

Publikumsgjerder

Publikumsgjerder brukes ved arrangementer og offentlige sammenkomster for å kontrollere folkemengder og avgrense områder. Typiske bruksområder vil være arrangementer som konserter, gateløp, festivaler, flyttbar sperring ved veiarbeid eller liknende.

Gjerdene sørger for sikkerhet og orden ved å hindre at folk beveger seg inn i farlige eller uautoriserte områder.

Fallsikring

Fallsikringsutstyr som seler, liner og rekkverk er essensielt for å beskytte arbeidere mot fall fra høyder. Dette utstyret reduserer risikoen for alvorlige skader ved arbeid på tak, stillas og andre høytliggende arbeidsplasser.

Combisafe

Combisafe er en type fallsikringssystem som kombinerer forskjellige sikringselementer for å beskytte arbeidere mot fall. Systemet kan inkludere rekkverk, nett og plattformer som til sammen gir omfattende beskyttelse på byggeplasser.

Port og adgangskontroll

Adgangskontrollsystemer, begrenser tilgangen til byggeplasser og sikrer at kun autorisert personell kan entre. Dette bidrar til å forhindre tyveri, hærverk og ulykker ved å holde uvedkommende ute.

Trafikksikring

Trafikksikring innebærer bruk av utstyr som trafikkjegler, veiskilt og sperringer for å styre og beskytte både kjøretøy og fotgjengere rundt byggeplasser og veiarbeid. Dette utstyret bidrar til å forebygge ulykker og sikre et trygt arbeidsmiljø.

Drammen Liftutleie – Helt sikkert

Drammen Liftutleie er din profesjonelle partner på alt av utstyr til bygg og anlegg. Med fokus på innovasjon og kvalitet løser vi oppgaver som ingen andre kan.

Spør oss, -så er du helt sikker.