Hjem / Kurs / Kurs / Stroppekurs G11

Stroppekurs G11

G11 Kurs gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for personer tilknyttet løfteoperasjoner iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703

 • Teori G11 (Modul 1.1 og 2.3)
 • Kompetansebevis

Kursinnhold

 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Løfteredskap
 • Kontroll og ettersyn
 • Godshåndtering og farlig gods
 • Arbeidsmiljø
 • Avsluttende teoretisk prøve

Målsetning
Målsettingen med opplæringen ved G11 Kurs er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgiving til kranfører slik at ulykker ved bruk unngås.

Gjenomføring
G11 Kurs gjennomføres som klasseromsundervisning med avsluttende teoretisk prøve. Bestått prøve kvalifiserer til kompetansebevis på G11 stropp.

Eksamen / sertifisering
Elevene tildeles personløfterbevis etter bestått teoretisk prøve.

Påbyggingskurs

 • G1 Mobilkran
 • G2 Tårnkran
 • G4 Bro- og Traverskran
 • G8 Lastebilkran
 • G20 Fastmontert hydraulisk kran
 • G11K Kontrollør Løfteredskap
 • Riggerkurs
 • Enkle Løfteinnretninger
 • Vinsjkurs