Hjem / Kurs / Kurs / Personløfterkurs

Personløfterkurs

Vi tilbyr kurs for lift og personløfter (klasse A,B,C)

  • Klasse A: Manuelle flytbare personløftere
  • Klasse B: Selvgående personløftere
  • Klasse C: Bilmonterte personløftere

Kursinnhold

  • Innledning – typer lift
  • Prinsipper – oppbygging
  • Sikkerhet – bruk
  • Sikkerhetsutstyr – oppstilling
  • Personløfter i trafikken
  • Uhell – ulykker
  • Klasseinndeling – avsluttende prøv

Myndighetskrav

Arbeidsmiljøloven § 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten. For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for:
– at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Risikovurdering

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benytte s arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring.

Eksamen / sertifisering
Elevene tildeles personløfterbevis etter bestått teoretisk prøve. Praktisk bruk av lift på aktuelle klasse A, B, eller C kan avtales med oss eller gjennomføres i bedriften.

Ved større grupper kan vi være behjelpelig med å arrangere andre typer kurs.

Ta kontakt på: kurs@drammenlift.no / 32 26 02 80