Vi tilbyr kurs for lift og personløfter (klasse A,B,C) Klasse A: Manuelle flytbare personløftere Klasse B: Selvgående personløftere Klasse C: Bilmonterte personløftere Kursinnhold Innledning – typer lift Prinsipper – oppbygging Sikkerhet – bruk Sikkerhetsutstyr – oppstilling Personløfter i trafikken Uhell – ulykker Klasseinndeling – avsluttende prøv Myndighetskrav Arbeidsmiljøloven § 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta…

Les mer

Vi tilbyr komplett opplæring på – og utstededelse av kompetansebevis for maskinfører M2 (Gravemaskin) og M4 (Hjullaster) samt teori for modulene M1 (Doser), M3 (Veihøvel, M5 (Gravelaster) og M6 (Dumper). Modul 1.1 og 2.1: Teoretisk opplæring Modul 3.1: Praktisk opplæring på ønsket klasse (M2 eller M4) Modul 4: Praksis og trening (kan også gjennomføres i…

Les mer

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører av truck med løftekapasitet inntil 10 tonn iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703 Teori Truckførerkurs Praksis Truckførerkurs Oppkjøring Kompetansebevis Truck klasser som blir dekket ved truckførerkurs: T1 – Palletruck, lavtløftende, trekk- og skyvetruck T2 – Skyvemast, støttebenstruck T3 – Svinggaffel/Sidestablende truck, høytløftende truck T4 – Motvektstruck T5 – Sidelaster…

Les mer

Teleskoptruck kurs består av grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører av teleskoptruck med løftekapasitet inntil 10 tonn klasse C1 (Teleskoptruck med løftekapasitet inntil 10 tonn og C2 (Rundtomsvingende Teleskoptruck med løftekapasitet inntil 10 tonn) Teori-modul Praksis Modul 4 Oppkjøring Kursinnhold Teleskoptruckens konstruksjon og virkemåte Støtteben, stabilitet og Bomkonstruksjon Overlastsystem og lastdiagram Oppstilling Tilleggsutstyr/vinsj Avsluttende prøve Målsetning  Kurset tar…

Les mer

G11 Kurs gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for personer tilknyttet løfteoperasjoner iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703 Teori G11 (Modul 1.1 og 2.3) Kompetansebevis Kursinnhold Lover og forskrifter Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr Konstruksjon og virkemåte Løfteredskap Kontroll og ettersyn Godshåndtering og farlig gods Arbeidsmiljø Avsluttende teoretisk prøve Målsetning Målsettingen med opplæringen ved G11 Kurs er at…

Les mer

Vi tilbyr komplett opplæring innenfor denne modulen Modul 2.8: Teoretisk opplæring (20 timer) Modul 3.8: Praktisk opplæring (8 timer) Modul 4: Praksis og trening (24 timer) Oppkjøring Utstedelse av kompetansebevis Kursinnhold Sikkerhetsbestemmelser Hydraulikk og mekanikk Ramme og påbygg Stabilitet og bruk av støtteben Sertifisering Lastediagram Ekstrautstyr og vedlikehold Signaler Avsluttende prøve Krav om forkunnskaper før…

Les mer

Kursinnhold Innledning Lover og forskrifter Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Ytre miljø Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr Farlig gods Merking og håndtering Avsluttende prøve Målsetting Målsettingen med opplæringen er å gi personer som skal bruke arbeidsutstyr nevnt i §10-3 i » Forskrift om utførelse av arbeid » en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr. Gjennomføring…

Les mer

Stillasbygger kurs gir grunnleggende generell sikkerhetsopplæring for stillasbyggere iht. forskrift om utførelse av arbeid best. 703. Stillasbygger kurs retter seg mot de som skal bygge/montere, endre og kontrollere stillas opp til 5 meter. Teori Stillasbygger Praksis Stillasbygger Kompetansebevis Kursinnhold Gjeldende regelverk Årsaker til ulykker Konstruksjon, oppbygging og virkemåte Personsikring, samt sikring av verktøy Montering, demontering,…

Les mer