Komprimeringsutstyr – vibroplater fra 65 kg – 800 kg, asfaltvals, grøftevals, anleggsvalser fra 3 tonn til 14 tonn