Heise og løfteutstyr – vare-personheiser, glasslifter opp til 800 kg, vakuumløftere, jekker og taljer, jekketraller og maskinruller, kanalheiser og snøseil

Forflytning – Jekketraller og maskinruller

Jekker og taljer – Vire og kjettingtaljer både manuelle og elektriske

Heiseutstyr – Kanalheiser, gipsheiser, verkstedkran, taksteinheis, person og vareheiser

Vakuumutstyr – kjørbare glassløftere, glass/panel løfter til kran og håndholdte sugekopper for løft