Glatteverktøy – helikoptere for glatting av støp, 60 – 90 og 120 cm, bensin og elektrisk