Hjem / Kurs / Sikkerhet på arbeidsplassen

Sikkerhet på arbeidsplassen

Kursinnhold

 • Innledning
 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
 • Farlig gods
 • Merking og håndtering
 • Avsluttende prøve

Målsetting
Målsettingen med opplæringen er å gi personer som skal bruke arbeidsutstyr nevnt i §10-3 i » Forskrift om utførelse av arbeid » en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr.

Gjennomføring
Kurset går over en dag med klasseromsundervisning og avsluttende prøve. Bestått kurs kvalifiserer til videre påbygging til sertifisert opplæring.
Dette kurset er første dagen av truck, maskinfører og G11 stroppekurs.

Påbyggingskurs

 • Modul 2.1 – masseforflytning
 • Modul 2.2 – truck
 • Modul 2.3 – G11 løfteredskap